Riscos alimentaris associats amb les ciguatoxines:

 

monitoratge i seguiment de les toxines i organismes productors de toxines en els ecosistemes marins

El projecte

El projecte estableix els següents objectius generals

Avaluació de la dinàmica espai-temporal dels dinoflagel·lats causants de la ciguatera a les Illes Canàries (Atlàntic) i les Illes Balears (Mediterrani).

Determinació dels perfils de CTXS i com aquests canvien en el ecosistema durant el pas per diferents nivells dins de les xarxes tròfiques.

Caracterització de la bioacumulació i toxicitat de les CTXs mitjançant l’exposició controlada de peixos.

Realitzar una avaluació integral del risc de la ciguatera, a partir de l’abundància d’espècies de Gambierdiscus / Fukuyoa i perfils de CTXs i la seva transformació en l’ecosistema, per tal d’assessorar el sector productiu pesquer i protegir el consumidor en relació a la ciguatera a les Illes Balears i les Illes Canàries.

L’equip

Una estreta col·laboració

El projecte es basa en una estreta col·laboració ja establerta entre cinc grups: IRTA i CSIC-IDAEA (subpj. 1), i IUSA, BEA i OCHABs de la UPLGC (subpj. 2). Els grups estan integrats per investigadors consolidats amb reconeguda experiència en les àrees de medi marí, microalgues i toxines marines; les seves ubicacions properes a les dues àrees d’estudi i les seves habilitats complementàries asseguren la viabilitat i l’èxit de la feina multidisciplinària necessària al projecte.

Notícies i Esdeveniments

Últims articles

First Temporal Study in Gran Canaria and Majorca

First Temporal Study in Gran Canaria and Majorca

The 1st Temporal Study of the CIGUARISK’s Project included in Task 1.2. “Temporal and depth distribution of Gambierdiscus and Fukuyoa in selected ‘hotspots’ of the Canaries and Balearic Islands ” is being performed in May 2021 in one week sampling campaign in Gran...

Ciguarisk 2nd meeting

Ciguarisk 2nd meeting

The 2º meeting of the CIGUARISK’s Project “Risk characterization of ciguatera food poisoning in Europe” was online, on December 16th 2020. The main objective of the meeting was to follow up the work done within the 5 work packages since the beginning of the project on...

First Spatial Distribution Study

First Spatial Distribution Study

The first Spatial Distribution of Gambierdiscus and Fukuyoa in the Balearic Islands has been performed in October of 2020 in a 20-days campaing through the four islandès of the Balearic Islands. One of the aims of CIGUARISK is to assess whether the Balearic Islands...

Suport

Aquest projecte rep finançament del programa «Projectes R + D + I» REPTES INVESTIGACIÓ «de la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica, Subdirecció General de Projectes d’Investigació (Ministeri d’Economia i Competitivitat, AEI, FEDER).

Referències del projecte – PID2019-108781RR-C21 -PID2019 108781RR C22

Vols contactar amb nosaltres?

Per a més informació sobre el projecte o interès sobre el tema, ¡contacta’ns!

Total visites: 1026 · Última modificació: abr. 15, 2021 @ 11:48